BLOG

On 27 April 2023, the Faculty of Sociology at the University of Warsaw hosted a lecture by Professor Michaela Hynie from York University in Canada. In her lecture, she presented
We encourage you to get familiar with the presentation from the COPOCS seminar with Michaela Hynie (York University) on 10/03/2023. During the speech: “The promise of community sponsorship: Lessons, limits
Zapraszamy do przeczytania tekstu autorstwa Agnieszki Kosowicz, Prezeski Polskiego Forum Migracyjnego, ekspertki w projekcie COPOCS! Agnieszka Kosowicz analizuje, jak przebiegał proces przyjmowania osób ewakuowanych z Afganistanu oraz jakie wiązały się
Jakie zmiany w pomocy społecznej wprowadziła specustawa o pomocy obywatelom Ukrainy? Kogo dotyczy i ile osób skorzystało z pomocy, którą przewiduje? Co się może wydarzyć, kiedy przestanie obowiązywać? Zapraszamy do
From the very beginning of the war in Ukraine and caused by it the large migration of refugees from Ukraine to Poland, we observe huge involvement of private individuals and
  We present to you a new blog article by professor Jenny Phillimore, describing the UK community sponsorship scheme based on the Canadian Private Sponsorship scheme. In her article, professor Jenny

18 Karowa St.,
Warsaw,
00-324

Project funded by the National Science Centre in Poland
(Grant No UMA-2021/41/B/HS5/04071)

Website design by Tomasz Hryciuk   |   www.behance.net/tomasz_hryciuk